CALL US
073 96 46 109
E-MAIL
info@fristadomsorg.se

Arbetssätt

Nyckelorden i vår filosofi är trygghet, medmänsklighet och empowerment.

Allt vårt arbete regleras av ett kvalitets- och ledningssystem med tydliga rutiner och styrdokument som är särskilt framtagna för arbete med våld i nära relationer. Säkerhet är något som har en central roll i verksamheten och något som vi ständigt förbättrar och utvecklar.

På vårt boende tillämpar vi lågaffektivt bemötande vilket är motsatsen till det högaffektiva bemötandet som kvinnorna och barnen upplevt genom våld i nära relation. Vi vill att kvinnorna som kommer till oss skall känna sig sedda, lyssnade på och trygga. Beroende på vart man befinner sig i krisbearbetningsprocessen så har man olika funktionsförmågor för vad man klarar av. Vi sätter individen i fokus och skräddarsyr individuella lösningar för varje kvinna, beroende på behov och önskemål samt uppdrag från socialtjänsten. Både inom den terapeutiska delen, i den praktiska delen på boendet/boendestödet samt utslussning.

Vårt mål i arbetet med kvinnorna och barnen är inledningsvis hjälpa dem att bearbeta krissituationen. För att sedan arbeta på att avnormalisera våldet som de varit med om, hjälpa dem att bearbeta det våld och traumatiska upplevelser som de har varit med om, stärka deras självkännedom för att få ett mer balanserat, sunt och självständigt liv. Vi arbetar ur ett helhetsperspektiv med fokus på medveten närvaro i vår personalgrupp. Våldsutsatta kvinnor tappar i många fall kontrollen och kontakten med sig själva, med sin kropp och med sina liv. För att återfå denna kontakt och kontroll över sig själva så arbetar vi utifrån de fem faser som ingår i krisbearbetning.

Vi erbjuder alla våra kvinnor samtalsterapi i gruppform en gång i veckan med legitimerad psykoterapeut, men kan även möjlighet att erbjuda individuell terapi vid behov. Vi har dagliga samtal med kvinnorna och barnen där vi lyfter upp det som är mest levande för dem där och då. Detta varvas med praktiska och teoretiska moment som går ut på att höja kvinnornas självkänsla och uppmuntra kvinnorna att ta kommando över sitt eget liv och ta medvetna positiva val.  Om kvinnan är i bearbetningsfasen så ges mindfulnessövningar för att hantera stressen, ångest, depression  och rädslor. Kvinnorna får praktiska verktyg som de kan använda livet ut.

Vi har möjlighet att sätta individen i fokus och skräddarsy individuella lösningar för varje brukare beroende på behov och önskemål.