CALL US
073 96 46 109
E-MAIL
info@fristadomsorg.se

EN FRISTAD FRÅN VÅLD

laptop on table at sea sunset in summer time

Fristad Omsorg deltog under våren i en upphandling av socialt boende och har numera ramavtal med Stenungsund, Kungälv, Ale, Lilla Edet, Tjörn samt Orust kommun.    

I det här avsnittet av podden diskuterar vi fenomenen hederskultur och hedersvåld med Runa Baianstovu, lektor i socialt arbete på Örebro universitet. Hon har skrivit boken ”Heder – Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete” som är utgångspunkten för vår diskussion. I podden tar Runa även…

Pilotavsnittet av podden gästas av Henrik Bellfrage som är professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap med särskild inriktning mot kriminologi vid Linköpings universitet. Professor Bellfrage är en känd person bland professionella som arbetar med våld i nära relationer då han har utvecklat två metoder som används av…

Välkommen till bloggen ”En fristad från våld”. Här kommer vi att skriva om ämnet våld i nära relationer samt allt som är förknippat med det. Vi kommer att diskutera fenomenen partnervåld samt hedersvåld och även angränsande områden inom psykologi, juridik och sociologi som på något…