Välkommen till bloggen ”En fristad från våld”. Här kommer vi att skriva om ämnet våld i nära relationer samt allt som är förknippat med det. Vi kommer att diskutera fenomenen partnervåld samt hedersvåld och även angränsande områden inom psykologi, juridik och sociologi som på något…