Pilotavsnittet av podden gästas av Henrik Bellfrage som är professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap med särskild inriktning mot kriminologi vid Linköpings universitet. Professor Bellfrage är en känd person bland professionella som arbetar med våld i nära relationer då han har utvecklat två metoder som används av tjänstemän som i sin yrkesroll kommer i kontakt med målgruppen våldsutsatta, nämligen SARA och PATRIARK. Dessa tillsammans med FREDA instrumentet är förmodligen de tre mest kända bland professionella som arbetar med partnervåld. Professor Bellfrage är väldigt kritisk mot FREDA farlighetsbedömning och under min intervju med honom kommer vi att gå in på vad hans kritik mot FREDA går ut på.

Den första delen av podden riktar sig mot professionella och är en diskussion och jämförelse mellan SARA och FREDA som riktar sig mot professionella som använder sig av riskbedömningsinstrument i sitt arbete. Vi kommer att prata om vilka problem det finns med användning av FREDA samt vad som är problemet med användning av aktuariska bedömningsinstrument.

Dan andra delen av podden är mer populärvetenskaplig och handlar om psykopaten och borderlinemannen, två gärningsmannatyper som är överrepresenterade när det kommer till våld i nära relationer. Vi kommer att prata om vilka egenskaper och karaktärsdrag som kännetecknar dessa gärningsmannatyper, vilka tidiga varningstecken man kan se på att man har träffat en sådan person samt hur man kan göra för att dra sig ur en relation med en sådan person.

Henrik Belfrages hemsida: http://www.evidensbaseradkrim.se