Välkommen till bloggen ”En fristad från våld”. Här kommer vi att skriva om ämnet våld i nära relationer samt allt som är förknippat med det. Vi kommer att diskutera fenomenen partnervåld samt hedersvåld och även angränsande områden inom psykologi, juridik och sociologi som på något sätt överlappar vårt intresseområde.

En gång varannan veckan kommer vi även släppa en podcast med samma namn som bloggen där vi kommer att intervjua olika experter och sakkunniga inom detta område. Bloggen riktar sig till våldsutsatta, yrkes- och tjänstemän som arbetar med målgruppen våldsutsatta och andra som är intresserade av att veta mer om fenomenet våld i nära relationer.

Syftet med bloggen är att dels sprida kunskap om våld i nära relationer, men även personlig kompetensutveckling.