CALL US
073 96 46 109
E-MAIL
info@fristadomsorg.se

Personal

Fristad har hög personaltäthet med personal på plats dygnet runt.

Hos oss arbetar både män och kvinnor, om en kvinna har en uttalad rädsla för män så sker arbetet med kvinnan främst av kvinnlig personal. Vi tror på att bearbeta denna rädsla för att ge dem förståelse för att män är olika och alla män är inte våldsamma, detta för att få ett hanterbart liv i samhället.

Vår personalgrupp är kompetent inom området våld i nära relationer, med diverse utbildningar inom vård och omsorg och lång erfarenhet av människovårdande yrken. Inom verksamheten finns socionomer, pedagoger samt psykoterapeut.

Vi har kontinuerlig handledning för vår personal både intern handledning och handledning från företag som erbjuder handledningstjänster inom området våld i nära relation.

Verksamhetschefen är socionom som tidigare arbetat med målgruppen unga vuxna 16-25 inom socialtjänsten i Göteborg och har erfarenhet av arbete med SoL, LVU och LVM. Han har även arbetat med handläggare på Migrationsverket med först vuxna och sedan ensamkommande barn och har därmed bra koll på asylprocessen. Han har därefter haft ledande befattningar som föreståndare och verksamhetschef för HVB-hem, LSS-verksamhet samt familjehemsverksamhet. Han är utbildad inom BBiC, MI, Repulse, FREDA samt påbyggnadsutbildningar inom missbruksproblematik, LSS-lagstiftning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Föreståndaren är socialpedagog i grunden med inriktning mot ungdomsvård, rättspsykiatri och kriminalvård. I bagaget finns också en ettårig utbildning till samtalspedagog/coach. Vidareutbildad och certifierad KBT Coach och ACT Coach, samt utbildad inom den berömda kommunikationsmetoden NVC – Non Violent Communication. Pågående utbildning inom MBKT Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi för professionella, inom denna utbildning ligger även MBSR Mindfulness Baserad Stress Reducering vilket i sig är ett verktyg för att minska stress skapad av våld, kan även hjälpa vid PTSD. Utbildad inom FREDA och PATRIARK.

All vår personal genomgår en obligatorisk utbildning i kris, stöd och motivationssamtal och kan stötta upp brukarna i vardagen. Inom verksamheten finns personal som genomgått utbildningar inom instrumenten FREDA, SARA, PATRIARK, MI, REPULSE samt BBiC.