CALL US
073 96 46 109
E-MAIL
info@fristadomsorg.se

Säkerhet

Säkerhet är en viktig aspekt för oss och det är viktigt att kvinnor som kommer till oss känner sig trygga. Därför har säkerhetstänk genomsyrat hela vårt arbete under uppstarten av Fristad. Säkerhetstänk och säkerhetsrutiner är något som har fått en central plats i organisationens ledningssystem.

En viktig del i att säkerheten på vårt skyddade boendet ska fungera fullt ut kräver att den skyddssökande medverkar till sin egen och de medboendes säkerhet. Det är viktigt att den  skyddssökande inte avslöjar var hon befinner sig (eller hennes barn), speciellt då vårt skyddade boendes hemliga adress är en viktig del av verksamheten. Vi inleder vistelsen på vårt skyddade boende med ett säkerhetssamtal där personalen informerar om vikten av säkerhetstänkandet (till kvinnan och hennes barn). Detta samtal är utgångspunkt för en av de viktigaste insatserna som vi som skyddat boende kan bistå en våldsutsatt person med, uppbyggnaden av ett eget säkerhetstänkande .

Vår säkerhetsplanering är en process i 4 faser: Innan placering, vid ankomst, under placering och vid utslussning. Vi tar hänsyn till tidigare riskbedömningar av polis och socialtjänst, samt har kapacitet att på uppdrag genomföra hot och riskbedömningar för att ge rätt och individuell säkerhetsplanering.

Vi har även välfungerande rutiner som bidrar till att göra vår säkerhetsplanering och övriga tjänster trygga och säkra. Vi använder socialtjänstens checklista för uppföljning av skyddade boende.

Huset är utrustat med säkerhetsdörrar, säkerhetsfönster, ett larmsystem samt kameraövervakning av området och de gemensamma utrymmena i huset. Personal finns på boendet dygnet runt och vi samarbetar även med ett lokalt vaktbolag som kan rycka in med kort varsel.